0907 025 707 (od 8.00 - 18.00 hod.)

jkolembusova@gmail.com

0

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je :

 

Kolembusová Jana - BJanka, Zborov nad Bystricou 384, 023 03 Zborov nad Bystricou (ďalej len predávajúci)  uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu  www.dobrezdravie.sk
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami,  zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Dodacie a platobne podmienky pre internetový obchod Dobrezdravie.sk:

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou

 

Kolembusová Jana - BJanka
Zborov nad Bystricou 384
023 03 Zborov nad Bystricou

 

IČO: 43 921 426      
DIČ: 1078747494 
SK DIČ: SK1078747494

Zapísaná č. OŽP-2/2008/00114-6/CR
Číslo živnostenského registra: 520-20193

Číslo účtu - IBAN: SK54 0900 0000 0050 4589 0628 , SWIFT: GIBASKBX

Tel: 0907025707

Mail: jkolembusova@gmail.com

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI  so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina, za(zavináč)soi.sk , tel. č. 041/763 21 30

 

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude odoslaný do 7 pracovných dní.  Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH a sú konečné. Ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, budeme vás informovať emailom. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote. Spolu s tovarom Vám bude zaslaný daňový doklad - faktúra.
Na výber je doprava :

 • Slovenská pošta / Balíkobox
 • Kuriérska spoločnosť
 • Zásielkovňa

Platobné podmienky: Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Na dobierku - platba je pri prevzatí zásielky.
 • Úhrada vopred prevodom na účet - IBAN: SK54 0900 0000 0050 4589 0628 , SWIFT: GIBASKBX - Slovenská Sporiteľňa
 • Platba kartou cez platobnú bránu GPWebpay
Platobná brána GPWebpay predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána GPWebpay je pod dohľadom Národnej banky. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený. 

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

Packeta / Zásielkovňa

 • Prevodom na účet, doručenie - Zásielkovňa do 3kg - 3.00 eur  
 • Dobierka, doručenie Zásielkovňa do 3kg - 4.50 Eur 

Platba Packeta:

 • Prevodom na účet - 0 Eur
 • Dobierka, úhrada pri prevzatí zásielky: 1,5 Eur
 • Platba kartou cez platobnú bránu FONDY - 0 Eur

Doprava Slovenská pošta:

 • Slovenská pošta - zásielka na poštu - 3,00 Eur
 • Slovenská pošta - Balíkobox - 3,00 Eur
 • Slovenská pošta - zásielka na adresu - 3,90 Eur
 • Slovenská pošta pri nákupe 90 EUR a viac doprava ZDARMA

Platba:

 • Prevodom na účet - 0 Eur
 • Dobierka Slovenskej pošty: 1,2 Eur
 • Platba kartou cez platobnú bránu GPWebpay

  Doprava Kuriérska spoločnosť:

  • Kuriérska služba na adresu -  4.50 Eur

  Platba Kuriér:

  • Prevodom na účet - 0 Eur
  • Dobierka, úhrada pri prevzatí zásielky: 1,2 Eur
  • Platba kartou cez platobnú bránu GPWebpay - 0 Eur

  Poznámka: Pri doprave Kuriérom neplatí výhoda poštovné zdarma pri nákupe nad 90 Eur.


  Reklamačný poriadok a záručné podmienky

  Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom. Poškodený tovar doplňte popisom zistenej závady, číslom faktúry a zašlite oznam na našu e-mailovú adresu. Odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie vyplniť reklamačný list, ktorý nájdete TU.

  Tovar zabaľte a pošlite na adresu :

  Kolembusová Jana , č.384 , 023 03 Zborov nad Bystricou

   

  Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Počas tejto doby budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Doklad o kúpe tovaru si prosím dôkladne uschovajte.

   

  Náklady reklamačného jednania:

  1. Dopravu tovaru určeného k reklamácii hradí zákazník na svoje vlastné náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

  2. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.

  3. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

   

  Storno objednávky:

  Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese jkolembusova@gmail.com Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtovane žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

   

  Alternatívne riešenie Sporov

  Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na jkolembusova@gmail.com ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/1, P. O. Box č. 29, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke  http://www.mhsr.sk
  Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.
  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


  VRÁTENIE TOVARU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

   

  1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy kedykoľvek pred prevzatím tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je odporúčame vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
  3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
  7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
  8. Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, či bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde.

  Adresa na vrátenie tovaru: Kolembusová Jana, č. 384, 023 03 Zborov nad Bystricou
  O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na  jkolembusova@gmail.com  Súbory cookie

  Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

   

  Ochrana osobných údajov

  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

  Viac o ochrane osobných údajov, celé znenie  >>

   

  Záverečné ustanovenia

  Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou  ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
  Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania  tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom  elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

  Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného  ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.dobrezdravie.sk.

  Podmienky platné od 2.2.2016