0

Chlorella a rakovina

Onkologické ochorenia sú stále častejšie. Aj napriek nesporným úspechom medicíny v posledných rokoch, ako z hľadiska včasnej diagnostiky, tak iz hľadiska vo svojich výsledkoch oveľa vyšších percentách úspešnosti liečby a dĺžky prežitia, patrí úmrtie v súvislosti s onkologickým ochorením k druhým najčastejším príčinám smrti v našej republike. Na jednej strane sa teda darí tieto ochorenia včas odhaľovať a pomerne dobre aj liečiť, na druhej strane je prudký vzostup počtu onkologických ochorení príčinou vzrastajúcich smutných čísel v zdravotníckych štatistikách.

To sa však týka iba diagnostiky a liečby. S prevenciou je to už oveľa zložitejšie. Obrovské finančné náklady spojené s prevenciou zisťovanie onkologických ochorení znamenajú, že sa obmedzuje len na ľahko dostupné, lacné a časovo nenáročné vyšetrenie. V praxi to často znamená len test na tzv okultné (skryté) krvácanie slúžiace k včasnej diagnostike zhubných ochorení hrubého čreva a konečníka, ďalej občasné röntgenové vyšetrenie pľúc, ultrazvukové vyšetrenie tráviaceho traktu, obličiek, prostaty u mužov, vaječníkov a maternice u žien. Mammologické vyšetrenie prsníkov je našťastie už pomerne frekventovanú preventívnou metódou. Niečo sa dá usúdiť i z bežného laboratórneho vyšetrenia. Najmä ak sa vyskytnú vysoké hodnoty sedimentácie pri inak pokojnom objektívnym nálezu. Vysokými hodnotami sa myslí čísla okolo 100 jednotiek za hodinu. Občas sa podarí v laboratórnom rozbore zachytiť aj ubúdanie červených krviniek bez zjavnej príčiny. Na onkologické ochorenia je vždy treba myslieť pri rýchlych hmotnostných úbytkov spojených často tiež so zmenou nálady, a to najmä tam, kde je toto ochorenie prítomných aj v rodinnej anamnéze. Uvedené príznaky sú nebezpečné hlavne v súvislosti s prechádzajúcom dlhodobým stresom alebo iným vážnym ochorením alebo úrazom, kedy dôjde k prudkému oslabeniu prirodzenej obranyschopnosti. V tomto prípade získajú vždy a všade prítomné rakovinové bunky náhle navrch.

 A práve v prevencii aj ako významná podporná súčasť komplexnej liečby sa uplatní riasa Chlorella. Jej účinok je daný vlastností zvyšovať počet a aktivitu makrofágov (obranných bielych krviniek), ktoré sú potom schopné rakovinové bunky efektívne likvidovať. Navyše zloženie bunkovej membrány tejto riasy je veľmi podobné bunkovým membránam baktérií a plesní majúcim protirakovinový účinok. Rovnako ako ich, aj bunková membrána riasy Chlorelly obsahuje polysacharid, ktorý výrazne povzbudzuje imunitný systém. Na protirakovinných účinkoch sa významne spolupodieľa aj vysoký obsah chlorofylu a ďalej potom najmä vitamínu A a betakaroténu. Je dokázané, že u nádorových ochorení majú postihnutí jedinci nižšie hladiny vitamínu A aj betakaroténu ako zdravá populácia. Intenzívne antioxidačné pôsobenie má vplyv nielen podporne liečebný, ale predovšetkým preventívny. Betakarotén samotný ničí rakovinové bunky a zvyšuje produkciu tzv faktora nádorovej nekrózy, ďalej stimuluje tvorbu T lymfocytov a podporuje tvorbu interleukínu I. V boji organizme postihnutého rakovinovým bujnením sa uplatňuje aj ďalšie zložka Chlorelly, jej CGF - rastový faktor. Sám je zložený z aminokyselín, látok bielkovinovej povahy, vitamínov, polysacharidov a nukleových kyselín. Jeho účinok spočíva v priamom potlačenie rastu nádorov.

Ako viete, účinok Chlorelly na náš organizmus je komplexné. Nie inak je tomu aj u protirakovinného pôsobenia. Rakovina je patologický proces, počas ktorého sa tvoria nové bunky, ktoré sú väčšinou menejcenné a rýchlo odumierajú. Sekrécia z odumretých buniek (čiže z nekrotizujúci nádorové tkaniva) je pre organizmus jedovatá a treba ju rýchlo eliminovať a vylúčiť. Urýchlením odstraňovanie týchto látok z organizmu sa v boji s týmto veľmi vážnym ochorením vlastnému imunitnému systému uľaví. Chlorella stimuluje pečeň k vyššej detoxikačné činnosti a sama zároveň čistí organizmus od rakovinových buniek. Tak vlastne organizmus chráni aj pred vznikom druhotných nádorov - metastáz. Vďaka svojmu zloženiu a schopnosti podporovať a urýchľovať hojivé procesy v našom organizme je Chlorella nesmierne dôležitá aj ako súčasť klasických liečebných postupov pri chemoterapii a rádioterapii. V týchto prípadoch pomáha lepšie znášať tieto veľmi agresívny klasické liečebné metódy. Každého z nás v kútiku duše trápi obava z veľmi vážneho ochorenia. Mnoho z nás má tiež veľkých strach priamo z rakoviny. Avšak len veľmi málo z nás je ochotných investovať do jej prevencia.

Ak sa už rakovina objavia, sme ochotní dať čokoľvek za akýkoľvek liečebný postup, ktorý aspoň trošku pomôže či dá nádej na uzdravenie. Ešte veľa práce čaká na každého, kto sa snaží presvedčiť ostatných, že cesta väčšiny z nás nie je tá najsprávnejšia. Že aj keď zatiaľ nepociťujeme žiadne ťažkosti, je prevencia to najdôležitejšie, na čo by sme sa mali zamerať. Lenže! "Nemám peniaze, čas, chuť ... A vôbec, čo sa mi to snažíte nahovoriť, to sa mi predsa nemôže stať. Ja som tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo."


Život je dar, ktorého si väčšina z nás nevie vážiť. V honbe za často pochybným materiálnym šťastím strácame to najcennejšie-vlastné zdravie. Náš organizmus síce má obrovské kompenzačné schopnosti - snaží sa opraviť, nahradiť a uchrániť, čo sa len dá. A často sa mu to veľmi dlho aj darí, takže si nepripadám chorí. Avšak ona povestná kvapôčka raz pretečie. Náhle sa začína všetko rúcať a my sme nútení prehodnocovať všetky svoje doterajšie hodnoty ..

Ako sa hovorí, ako mávnutím čarovného prútika, zmizne potreba majetku, peňazí a materiálnych potrieb. Zrazu túžime po pochopení, láske a okamihoch kľudu, kedy si môžeme uvedomiť, aký je to, že žijeme, zázrak. Príroda vôkol nás nám tisíckrát denne dáva príklad toho, že spokojnosť a šťastie nepotrebujú okolo seba vzdušné zámky, ale predovšetkým skromnosť, jednoduchosť a schopnosť radovať sa z tých najjednoduchších vecí a udalostí. Čím viac lipneme na majetku, tým svázanější a utlačovanější je naša duša. Nahromadený majetok nenahradí to, čo človek najviac k životu potrebuje - vnútorná vyrovnanosť, pocit bezpečia, lásku druhých a hlavne zdravie.

Udržať si zdravie v dnešnej hektickej dobe je nesmierne ťažké. Avšak je to možné, ak to chceme a keď si uvedomíme priority nášho života. Riasa Chlorella je jednou z vynikajúcich príležitostí ako nielen to dosiahnuť ...


Autor článku: MUDr. Miloslav Lacina. Zdroj: Green Ways - 2003